Gizlilik Politikası

Tüm favhaber.com hakları FAVHaber’e aittir. Bu FAVHaber Üyelik Sistemi, tüm kullanıcılarını ve FAVHaber web sitesinin üyelerini ve üyelik sistemini gizlilik politikası ile kamuya duyurur.

Temel İlkeler ve Güvenlik

FAVHaber, Google Play uygulamasında ve Android uygulamalarında kullanıcıların gizliliğine değer verir ve kullanıcıların paylaşılan kişisel bilgilerin gizliliğine ve güvenliğine ilişkin kaygılarına saygı gösterir. Bu yüzden Gizlilik Politikamızı oluşturduk. FAVHaber, uygulamayı cihazlarına indiren tüm kullanıcıların ve okuyucuların güvenliği ile ilgili çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri takip etmeye kendini adamıştır. FAVHaber, Google Play uygulamasında güvenlik açığı bulunmamasını sağlamak için olası saldırılara azami özen gösterir. Ayrıca, okuyucularına müdahale alanı dışındaki alanlarda ve olası saldırılarda güvenlik programları almalarını önermektedir.

bilgi

FAVHaber Google Play uygulaması ve Android uygulamaları, satın alma işlemi sırasında okuyuculardan kimlik bilgileri ister. Bu uygulamanın amacı, sağlanan hizmeti daha çeşitli ve kaliteli bir hale getirmek için okuyucunun profilini takip etmektir. FAVHaber, bu bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmamasını sağlamak için tüm önlemleri almayı taahhüt eder. FAVHaber’a verilen kimlik bilgileri saklıdır.

Yasal bir sebep olduğunda;

FAV Google Play Uygulamasına Sahip, Kullanıcı / Kullanıcılar, bu konuyla ilgili yetkili makamlarca tespit edilmesi veya gözden geçirilmesi durumunda yasanın ve gizliliğin kullanılması hususunda aşağıdaki gizlilik ilkelerinin uygulanmasında ve yetkili makamlara bildirimde bulunma hakkına sahiptir. Uygulamayı satın alan okuyucular, istedikleri zaman Android cihazlarından kaldırabilir. Kişisel bilgiler, verilen hizmet dışında asla kullanılmayacaktır. FAVHaber, kullanıcılarına ve okuyucularına, kolayca elde etmeleri ve edinim süresinden çıkarmaları için gerekli olanakları sağlamakla yükümlüdür.

işlemler

FAVHaber Google Play uygulaması ve Android hizmetleri; haber sunumu, yayınların yayınlanması, bültenlerin gönderilmesi, bildirimler, gerektiğinde müşteri dostu reklamların yayınlanması, müşteri memnuniyeti, hedef odaklı ve sonuç odaklı yayınlama ve çeşitli istatistiksel değerlendirme ve veri tabanlarının oluşturulmasını içerir. kullanıcının kimliğini ifşa etmeden.

Ayrıca, FAVHaber, yetkili, idari ve resmi makamların mevcut mevzuata uygun olarak talep etmesi durumunda, kullanıcıların kişisel bilgilerini ilgili makamlarla paylaşacaktır.

FAVHaber Google Play uygulaması, sistemle ilgili sorunları belirlemek ve gerektiğinde ortaya çıkabilecek sorunları hızla çözmek için gerektiğinde kullanıcıların IP adresini algılar ve kullanır. IP adresleri, kullanıcıları genel olarak tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgiler toplamak için de kullanılabilir.

FAVHaber Google Play uygulaması diğer sitelere link verebilir ve / veya diğer siteler üzerinden FAVHaber Google Play uygulamasına bağlanmanıza izin verebilir. FAVHaber Google Play uygulaması, bu bağlantılardaki bağlantıların güvenli olmasını sağlama yükümlülüğünü kabul eder, aksi takdirde kullanıcılarını uyarmaya söz verir.

Bilgi talebi

Okuyucular veya kullanıcılar FAVHaber’dan hangi verilerin hangi amaç için kullanıldığını bildirmelerini isteyebilir ve FAVHaber mümkün olan en kısa sürede ve yasal süreyi aşmadan gerekli bilgileri sağlamayı taahhüt eder. Okuyucu veya kullanıcılar gerektiğinde bilgi@haberankara.com adresini talep edebilir veya bilgi edinmek için talepte bulunabilir.

FAVHaber Google Play uygulamasının gizlilik politikası, bu gizlilik politikasının şartlarını herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin ve herhangi bir nedenle değiştirebilir veya yenileyebilir. Bu değişiklikler gizlilik politikasında, uygulama tarihinden itibaren yeni bir tarihte yayınlanmaktadır.

ENGLISH – PRIVACY POLICY

All favhaber.com rights belong to FAVHaber. This FAVHaber Membership System informs all its users and members of the FAVHaber website and its membership system publicly with its confidentiality policy.

Basic Principles and Security

FAVHaber values ​​the privacy of users in the Google Play application and Android applications, and respects the concerns of users regarding the privacy and security of shared personal information. That is why we have established our Privacy Policy. FAVHaber is committed to follow the studies and technological developments related to the safety of all users and readers who download the application on their devices. FAVHaber pays maximum attention to possible attacks to ensure there is no vulnerability in the Google Play application. He also advises his readers to obtain security programs in areas outside the intervention area and possible attacks.

information

The FAVHaber Google Play application and Android applications request credentials from readers during the acquisition process. The purpose of this application is to follow the profile of the reader to transform the service provided into a more diverse and quality one. FAVHaber undertakes to take all measures to ensure that this information is not shared with third parties. The identity information provided to FAVHaber is reserved.

When a legal cause occurs;

FAV Having Google Play Application, User / Users, in the application of the following principles of confidentiality and / or use of the law in case of detection or review by the competent authorities on this subject, the right to notify the competent authorities. Readers who purchase the application can uninstall it from their Android device at any time. Personal information will never be used outside the service provided. FAVHaber is obliged to provide its users and readers with the necessary facilities to obtain them easily and eliminate them from the acquisition time.

transactions

The FAVHaber Google Play application and Android services include news presentation, publication of publications, sending newsletters, notifications, dissemination of customer-friendly advertising when necessary, customer satisfaction, goal-oriented and results-oriented publication, and creation of various statistical evaluations and databases without revealing the identity of the user.

In addition, FAVHaber will share the personal information of the users with the relevant authorities in case authorized, administrative and official authorities request it in accordance with current legislation.

The FAVHaber Google Play application detects and uses the IP address of users when necessary to identify problems related to the system and quickly resolve any problems that may arise. IP addresses can also be used to identify users in general and collect comprehensive demographic information.

The FAVHaber Google Play application may link to other sites and / or allow you to link to the FAVHaber Google Play application through other sites. The FAVHaber Google Play application accepts the obligation to ensure that the links in these links are secure, otherwise it promises to warn its users.

Information request

Readers or users may request FAVHaber to inform them what data is used for what purpose and FAVHaber undertakes to provide the necessary information in the shortest possible time and without exceeding the legal deadline. The reader or users can request the address bilgi@haberankara.com when necessary or to obtain information.

The FAVHaber Google Play application privacy policy may change or renew the terms of this privacy policy at any time without notice and for any reason. These changes are published in the privacy policy with the new date from the date of implementation.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı