EkonomiFinansKamu HaberleriSon Dakika Haberleri

Borç Yapılandırmaları için Son Tarih 31 Aralık!

Mükelleflerin vergi, prim, su, israf borçlarını 31 Ağustos’a kadar taksitle yapacak olan yeniden yapılanma için son başvuru 31 Aralık olacak. Yönetmelik salgın cezalarını kapsamayacaktır.


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen ve Genel Kurul gündemine giren vergi ve prim yeniden yapılandırma yasasının çıkarılması halinde 31 Aralık tarihine kadar kamu borçları için yeniden yapılandırma başvurusu yapılabilir.

31 Ağustos 2020’den önceki ödenmemiş su yönetmeliğinden atık su ve katı atık ücret borcunun taksitle ödenmesini sağlamak için, salgın tedbirleri alanlara Halk Sağlığı Kanunu kapsamındaki para cezaları kapsamıyor.türki bir Yeminli Mali Müşavir ve Sertifikalı Mali Muhasebeciler Odalar Birliği (TÜRMOB) TBMM Genel Kurulu gündeminde olan İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a eklenen borç yapılandırma önerileri hakkında bilgi verdi. Bu çerçevede, konfigürasyonun detayları aşağıdaki gibidir:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen ve Genel Kurul gündemine giren vergi ve prim yeniden yapılandırma yasasının çıkarılması halinde 31 Aralık tarihine kadar kamu borçları için yeniden yapılandırma başvurusu yapılabilir. 31 Ağustos 2020’den önceki ödenmemiş su yönetmeliğinden atık su ve katı atık ücret borcunun taksitle ödenmesini sağlamak için, salgın tedbirleri alanlara Halk Sağlığı Kanunu kapsamındaki para cezaları kapsamıyor.türki bir Yeminli Mali Müşavir ve Sertifikalı Mali Muhasebeciler Odalar Birliği (TÜRMOB) TBMM Genel Kurulu gündeminde olan İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a eklenen borç yapılandırma önerileri hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda yeniden yapılanmanın detayları aşağıdaki gibidir:

SON BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK

Yönetmeliğe göre yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesi 31 Ağustos 2020 tarihi dikkate alınarak belirlendi. Milliyet’teki haberde, kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili idareye başvurmaları gerekmektedir. Bağlı tahsil bürolarına ödenecek tutarların ilk taksitinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. 28 Şubat 2021 tarihine kadar SGK’ya bağlı tahsilat bürolarına ödenecek tutarların ilk taksiti, diğer taksitlerin iki aylık dönemler halinde en fazla 18 taksitle ödenmesi gerekmektedir. Hesaplanan Yİ-ÜFE tutarlarının yüzde 90’ı ödeme durumunda silinecek, ilk iki taksitin ödeme süresi içinde ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’si indirilecektir. Taksitin ödenmemesi durumunda eksik taksitin yeniden yapılanma sonuna kadar gecikmeli olarak ödenmesi halinde yeniden yapılandırma hakkı devam edecektir. Yeniden yapılanmadan yararlanacakların açtığı davalar varsa onlardan vazgeçmeleri istenecek.

FAİZLER DE DAHİL


31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemler için verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları karşılanacaktır. 31 Ağustos 2020 tarihinden önce uygulanan idari para cezaları karşılanırken, Genel Sağlık Kanunu ve sağlığı da içeren Tütün Ürünleri ve salgın tedbirler, Kayıpların Önlenmesi ve Kontrolü Kanununa göre verilen idari para cezaları hariç tutulacaktır. Asıl ve münferit kamu alacakları ile gümrük vergileri, faizleri, gecikme faizi de kapsamda olacaktır. Kanunun yayımı tarihine veya hükümlerde belirtilen sürenin sonuna kadar tahakkuk eden ödenmemiş SGK prim borçları için de yeniden yapılandırma uygulanabilir. Bu kapsamda belediye alacakları kapsamında sigorta primi, emeklilik kesintisi ve kurumlar karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi borçları vergi ve gecikme faizi hariç yapılandırılacak ve tahakkuk ettirilen emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin ikinci taksiti yapılacaktır. Ödenmemiş su, atık su ve katı atık ücret borçları ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkılar da 31 Ağustos 2020 tarihinden önce yapılandırılacaktır.


VERGİ BORÇLARI HAKKINDA


Vadesi dolmuş ancak ödenmemiş veya vadesi henüz geçmemiş vergiler, bunlara ilişkin gecikme faizi ve gecikme faizi de yapılandırılacaktır. Yeniden yapılandırma kapsamında vergilerin ödenmeyen kısmının ödenmesi gerekirken, faiz oranları Yİ-ÜFE aylık değişim oranına göre belirlenecek. Sadece faiz borcu olanlar Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan faizi ödeyecek. Vadesi geldiği veya ödeme süresi dolmadığı halde ödenmeyen gümrük vergilerinin tamamı ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı kanun kapsamında yapılandırılacaktır. 2018 yılında çıkarılan 7143 sayılı yeniden yapılandırma kanunundan yararlanan ve ödemeleri devam eden borçlular, yeni kanundaki taksit imkânlarından yararlanabilecek. Avukatların barolara olan aidatları, esnafların bağlı bulundukları birliklere olan borçları, ihracatçıların ihracatçı birliklerine olan borçları kanun kapsamında yapılandırılacaktır. taksit tutarları belirlenecektir.

Etiketler

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı