Son Dakika Haberleri

Beşinci yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu tarafından kabul edildi: ‘infaz yoluyla teslim’i de içe

Uyum ve İflas Dairelerinde iş yükünün veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinde büronun düzenli, uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak üzere, Adalet Bakanlığı tarafından, icra müdürü yetkilerine sahip bir murahhas üye atanabilir. icra müdürleri ve müdür yardımcıları. İşlemlerin yürütülmesine ilişkin madde hükümleri, Küçüklerin Korunması Hakkında Kanun’da yeniden düzenlenecektir. Velayetin kendisine bırakıldığı ebeveyn, kişisel ilişki kurma kararının gereklerini karşılamıyorsa, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet değiştirilebilir. Bu karar, kişisel ilişki kurma kararında taraflara bildirilecektir. Adalet Bakanlığı, yargı yetkisini belirlerken bir veya birden fazla icra dairesi kurabilir. Elkoymayı yapan memur, sicile kayıtlı mallar hariç, el koyduğu malın değerini tespit eder ve gerekirse bilirkişi çağırabilir. Müsadere edilen ancak gözaltına alınmayan malvarlığı, satış istendiğinde ihaleye çıkarılacak veya teklif veren alıcıya teslime hazır hale getirilecek; aksi takdirde satış mümkün olmayacaktır. Alacaklı veya borçlu, hacizden itibaren bir yıl içinde haczedilen malın satışını talep edebilir. Satmak isteyen alacaklı için, bir yıl içinde satılması talep edilen ancak artırım sonucu satılamayan ihtiyatlı gayrimenkul için satış talep süresi bir yıl daha uzatılabilir. veya kağıt damga vergisinden muaf tutulacaktır. Borçlu, değerleme bildirimi tarihinden itibaren yedi gün süreyle haczedilen malın satışına izin verilmesini isteyebilir. Müzayedede son teklif verme süresi yedi gündür. İstekli, ihalenin sonlandırılması talep edilse dahi, ihale sonucunun tutarının açıklanmasından itibaren yedi gün içinde nakit ödeme yapacaktır. Velayette kalan ebeveyn, kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerini karşılamıyorsa, çocuğun menfaatlerine aykırı olduğu sürece velayet değiştirilebilir. Çocuğun teslimine veya çocukla kişisel bir ilişki kurulmasına ilişkin aile mahkemeleri tarafından verilen mahkeme kararları ve emirleri. Çocuğun yüksek yararı esas alınarak Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan hukuki destek. ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü. Müdürlüklere müdür, müdür yardımcısı ve personel ile psikolog, pedagog ve sosyal çatışma görevlisi atanır. Borçlu, rızası ile çocuğun teslimine ilişkin karara veya ihtiyati tedbire uymazsa, hak sahibi, kararın veya ihtiyati tedbirin icrasını yönetimden talep edebilir. Çocuğun teslimatı, adrese göre belirlenen yerlere teslim edilecektir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı